Pitanja o prtljazi

U ovom odjeljku potražite odgovore na svoja pitanja o:

Kabinska prtljaga

 • Koje su dimenzije i težina ručne prtljage?

  Maksimalne dimenzije jedne torbe su 56cmX36cmx23cm.

  Dozvoljena je samo ručna prtljaga do 7 kg.

 • Što ako težina kabine prelazi 7 kg?

  U tom slučaju treba predati kabinsku torbu koja se plaća kao dodatna torba.

  Evropski letovi:
  Cijena dodatne vreće od 10KG je 20EUR
  Cijena dodatne vreće od 20KG je 40EUR


  Letovi na Bliskom istoku:
  Cijena dodatne vreće od 15KG je 40EUR
  Cijena dodatne vreće od 25KG je 85EUR

  U tom će se slučaju primjenjivati pravila o opasnim stvarima.

 • Što ako kabinska prtljaga prelazi dopuštene dimenzije?

  U tom slučaju treba provjeriti kabinsku torbu koja se plaća kao dodatna torba.

  Evropski letovi:

  Cijena dodatne vreće od 10KG je 20EUR

  Cijena dodatne vreće od 20KG je 40EUR


  Letovi na Bliskom istoku:

  Cijena dodatne vreće od 15KG je 40EUR

  Cijena dodatne vreće od 25KG je 85EUR

Predata prtljaga

 • Koji je moj dopušteni prtljag?

  Evropski letovi

  Light karta: dopuštena je samo ručna prtljaga do 7KG (veličina 56cmX36cmx23cm, iznad 7KG naplaćuje se u kilogramima)

  Opti karta: ručna prtljaga dopuštena do 7KG (veličina 56cmX36cmx23cm) + 15KG prijavljeno (gore se naplaćuje u kilogramima)

  Advantage karta: ručna prtljaga dopuštena do 7KG (veličina 56cmX36cmx23cm) + 25KG prijavljeno (gore se naplaćuje u kilogramima)


  Letovi na Bliskom Istoku

  Light karta: dopuštena je samo ručna prtljaga do 7KG (veličina 56cmX36cmx23cm, iznad 7KG naplaćuje se u kilogramima)

  Opti karta: ručna prtljaga dopuštena do 7KG (veličina 56cmX36cmx23cm) + 10KG prijavljeno (gore se naplaćuje u kilogramima)

  Advantage karta: ručna prtljaga dopuštena do 7KG (veličina 56cmX36cmx23cm) + 20KG prijavljeno (gore se naplaćuje u kilogramima)

 • Što ako težina predate prtljage prelazi dopuštenu težinu?

  Ako bilo koji komad prijavljene prtljage prelazi dopustenu težinu, putniku se naplaćuje 10 EUR po kilogramu.

  Maksimalna težina jedne predate torbe je 32 kg.

 • Šta ako se prtljaga izgubi, odloži ili ošteti?

  Zakašnjelu ili oštećenu prtljagu treba prijaviti odmah po letu u uredu Lost & Found na aerodromu dolaska. O kašnjenju vaše prtljage moramo znati što je prije moguće, ali najkasnije 21 dan nakon dolaska, a u slučaju oštećene prtljage – najkasnije 7 dana nakon dolaska. Ako se vaš prtljag ne nalazi u roku od 21 dana od dolaska, imate pravo podnijeti zahtjev za naknadu.

  U tom slučaju kontaktirajte nas na naš email customersupport@flybosnia.ba.

Specijalna prtljaga

 • Koje su vrste sportske opreme i posebnog prtljaga dopuštene na letovima FLYBOSNIA?

  Na letovima FlyBosnia prihvaćena je sljedeća sportska oprema i posebna prtljaga:

  Bicikli;
  Golf oprema;
  Skijaška oprema;
  Invalidska kolica;
  Muzički instrumenati i drugi krhki predmeti.

  Imajte na umu da ne odgovaramo u slučaju bilo kakve štete i da bi se prevoz takvih instrumenata mogao obaviti kupovinom dodatnog sjedišta za njih.

  Imajte na umu da se na svaki let može prihvatiti samo ograničeni broj kompleta nestandardne prtljage, pa bi svi koji žele prevesti bilo kakvu nestandardnu prtljagu trebali to prethodno najaviti.

 • Postoje li ograničenja onoga što se može prevoziti na letovima FlyBosnia?

  Zbog sigurnosnih razloga, određeni predmeti i tvari ne mogu se prevoziti kao dio kabine ili predate prtljaga.

  Molimo vas da obratite pažnju na pravila transporta tečnosti u vašoj kabini:

  Tečnosti se mogu nositi samo u posudama većim od 100 ml.
  Te se kontejnere moraju dopremiti na aerodrom, a nalaze se u jednoj prozirnoj plastičnoj vrećici koja se može ponovo zatvoriti, a koja sama po sebi ne smije biti veća od 1 litre (približno 20 cm x 20 cm). Sadržaj plastične vrećice mora se udobno smjestiti i vreća mora biti zatvorena.

  Svaki putnik može nositi samo jednu takvu vreću tečnosti. Torba mora biti predočena na pregled.