Generalne informacije

FLYBOSNIA d.o.o.
Registarski broj:
065-0-Reg-17-005600

 

Vrbanja 1,
71000 Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina

Mapa

info@flybosnia.ba

+387 33 407 735


Fax: +387 33 407 767
Pon–Pet 09.00–16.30

Ako imate pitanja o kartama kao i nekim drugim pitanjima, molimo pogledajte naš odjeljak sa svim kontaktima.

O nama

FLYBOSNIA je nova, mlada i dinamična bosanskohercegobačka aviokompanija sa sjedištem u Sarajevu koja nudi profesionalnu, pouzdanu i sigurnu uslugu svojim putnicima.

Aviokompanija je nastala 2017. godine kao posljedica kontinuiranog rasta interesa turista sa prostora
Bliskog Istoka da posjete Bosnu i Hercegovinu.

Misija

FLYBOSNIA je spona sa svijetom i poticaj razvoja privrede i obezbjeđenje sigurnog prevoza putnika i tereta uz visoko kvalitetne i troškovno efikasne usluge u cilju ostvarenja dobiti pružanjem usluga iz područja zračnog prometa.

Vizija

Obezbijediti održive, sigurne i ekološki prihvatljive zračne operacije. Obezbijediti modernu i efikasnu flotu i visokokvalitetnu uslugu. Osigurati ekspanziju i unapređivanje, te doprinositi razvoju turizma u Bosni i Hercegovini i obezbijediti angažman talentovanog, profesionalnog, stručnog i motivisanog tima zaposlenih.